In dit overzicht vind je de tarieven voor de verschillende coach-activiteiten.

TARIEVEN

Kennismakingsgesprek
30 minuten | Gratis

Snelwegsessie
3 uur | € 285,00 incl. btw

Traject, sessie 1 t/m 6
1 uur 30 minuten | € 142,50 incl. btw

Traject, vanaf sessie 7
1 uur 30 minuten | € 125,00 incl. btw

Losse terugkomsessie
1 uur 30 minuten | € 142,50 incl. btw

Facturering
Uiterlijk aan het eind van de maand ontvang je per email een factuur voor de coach-activiteiten in die maand. Als je liever een papieren factuur ontvangt, laat me dat dan even weten. De betaaltermijn voor facturen van De OnrustWeg is 14 dagen na factuurdatum.

Contract
Als we starten met een coachtraject, ontvang je een contract met de belangrijkste afspraken en voorwaarden. Dit contract wordt ondertekend door jou als cliënt, door mij als coach en, indien van toepassing, door de externe opdrachtgever. Bekijk het standaard-coachcontract van De OnrustWeg.

VERGOEDING KOSTEN COACHING

Basis- & Aanvullende Zorgverzekering
Coaching met als doel persoonlijke ontwikkeling wordt niet vergoed uit de basiszorgverzekering. In een aantal aanvullende zorgverzekeringen wordt wel psychosociale hulpverlening of counseling vergoed. De  counselor of psychosociaal hulpverlener of therapeut moet dan aangesloten zijn bij een beroepsvereniging die door de zorgverzekeraar erkend wordt. Hoewel counseling en coaching veel overeenkomsten hebben, wordt coaching door zorgverzekeraars niet gelijk gesteld aan counseling.

Werkgever
Een coachtraject kan direct of indirect bijdragen aan het verbeteren van je werkprestatie of aan het voorkomen van ziekteverzuim. Daarom zijn veel werkgevers bereid om de kosten van een coachtraject geheel of gedeeltelijk te vergoeden. In veel cao’s zijn (jaarlijkse) budgetten opgenomen voor opleiding, ontwikkeling en verzuimpreventie. Dit budget kan meestal ook besteed worden aan persoonlijke begeleiding in de vorm van coaching. Vraag informatie aan de HR-medewerker, bedrijfsarts of directeur.

Geen belastingaftrek particulieren meer
Tot en met 2021 waren kosten van coaching aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als je ze als ‘studiekosten en scholingsuitgaven’ kon beschouwen. Dat was het geval als je coachtraject was ‘gericht op je huidige of toekomstige beroep’.
In 2022 is de studiekostenregeling vervangen door een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget, het STAP-budget. Voor coaching kun je geen STAP-budget aanvragen. Vanaf 1 april 2022 is wel gratis STAP Ontwikkeladvies mogelijk voor mensen met maximaal MBO-2. Kijk hiervoor op www.stap-budget.nl.

Belastingaftrek ondernemers
Ben je zelfstandig ondernemer? Dan zijn de kosten mogelijk aftrekbaar voor je onderneming. Zo niet, dan kunnen ze worden beschouwd als privé-investering en als aftrekpost voor de inkomstenbelasting worden opgevoerd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemers
Heb je als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan is de kans groot dat een coachtraject vergoed wordt. Informeer hier naar bij je verzekeraar.

Schoolleiders
Schoolleiders die worden gecoacht bij de aanpak van ziekteverzuim op hun school, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie Lerend Werken uit het VfPf (Vervangingsfonds Participatiefonds). Maximaal 80% van de kosten van het coachtraject kan worden vergoed als de coach ingeschreven staat in het StiR-register. Kijk hier voor uitgebreide informatie: www.vfpf.nl of www.stir.nu

Gratis kennismakingsgesprek
De Onrustweg coaching jonge senioren achtergrond over