Coachen is iemand begeleiden bij het beantwoorden van zijn coachvraag. Een coach kan jouw vraag niet voor jou beantwoorden. Een coach onderzoekt met jou hoe jouw probleem in stand gehouden wordt en in welke richting je de oplossing kunt zoeken. Bij coaching gaat het om het veranderen van je gedrag en je bewustzijn. De coach maakt daarbij gebruik van psychologische inzichten en interventies. Het accent ligt op het heden en de toekomst.

COACHING VAN JONGE SENIOREN

Coaching is een gelijkwaardig gesprek tussen twee weerbare en mentaal zelfstandige mensen. Het startpunt is een psychologisch gezonde situatie. Een coachee die ‘ik-sterkte’ heeft, durft eerlijk naar zichzelf te kijken en is bereid te veranderen en te groeien. Als je wordt gecoacht blijf je de eigenaar van je eigen leerproces. Coach en coachee zijn samen verantwoordelijk voor het coachtraject en leveren er elk hun eigen bijdrage aan.

Wat is coaching niet?

Coaching, mentoring en therapie zijn vormen van begeleiding. Er zijn overeenkomsten, maar ook grote verschillen. Als tijdens het kennismakingsgesprek of de intake blijkt, dat coaching in jouw situatie niet past, sluiten we jouw traject af. Ik kan je dan doorverwijzen naar een andere hulpverlener.

Coaching is geen mentoring
Een mentor zet zijn eigen kennis en ervaring in als hij iemand begeleidt. Hij legt uit wat de oplossing is en waarom. Een mentor vergroot de kennis van de ander en leert hem hoe hij iets (bijvoorbeeld zijn taak) het beste kan doen.

Coaching is geen therapie
In sommige situaties kan iemand beter geholpen worden door een therapeut. Bijvoorbeeld bij depressie of slaapstoornissen. Of bij problemen door traumatische ervaringen. Bij therapie ligt het accent op het oorspronkelijke, onderliggende probleem. De coachee leunt mentaal en emotioneel op de therapeut. De therapeut is verantwoordelijk is voor het proces.

Wanneer ga je naar een coach?

Je gaat naar een coach, omdat je niet tevreden bent met een (onderdeel) van je leven. Je wilt graag iets veranderen. Je schakelt een professionele coach in omdat je het gevoel hebt de gewenste verandering niet alleen voor elkaar te zullen krijgen.

Wat is een coachvraag?

Een coachvraag is een vraag aan jezelf, die geschikt is om in een coachtraject te onderzoeken en te beantwoorden. Die vraag kan bijvoorbeeld gaan over een terugkerende, storende situatie waarin je graag anders zou willen reageren. Of over het altijd van slag raken als je kritiek krijgt, terwijl je die juist rustig wilt kunnen accepteren. Het kan ook zijn, dat je eindelijk die belangrijke (levens)knoop wilt doorhakken, maar het nemen van de beslissing maar blijft uitstellen. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer situaties en onderwerpen die je samen met een coach kunt onderzoeken.

De Onrustweg coaching jonge senioren losse foto coaching

Gun jezelf een coach en maak ruimte voor rust

Gun jezelf een coach en maak ruimte
voor rust

Mijn coaching

Net als ieder mens heb ik verschillende kanten. Ik ben rustig en nuchter, maar ook spontaan en gevoelig. Ik heb humor, ben muzikaal en creatief. Iedereen is anders en dus is iedere coach anders. Met een eigen aanpak en een eigen stijl. Als coach ben ik respectvol, intuïtief, spontaan en eerlijk. Begripvol en soms confronterend. Rustig, maar niet altijd lief.

Een coachtraject kan intensief zijn. Maar het kan alleen effect hebben, als je open en eerlijk durft te zijn. Voor mij is het daarom belangrijk dat jij je veilig en op je gemak voelt. Dat bereik ik door helemaal op jou af te stemmen. Door met onverdeelde aandacht te luisteren, door je niet op te jagen en je de ruimte te geven. En als dat even wat tijd kost, begrijp ik dat.

Alles wat we bespreken is vertrouwelijk en blijft tussen ons. Daar sta ik voor en daar kun je op rekenen. Als StiR Erkend Coach werk ik volgens de StiR- gedragscode voor professioneel begeleiders. 

In een coachgesprek zet ik verschillende gesprekstechnieken en coach-instrumenten in. Welke dat zijn, verschilt per persoon en per gesprek. Het kan bijvoorbeeld een ‘landingsoefening’ zijn, zodat je kunt omschakelen van je drukke dag naar het coachgesprek. Of een intuïtieve schrijfopdracht waarmee we onderzoeken wat je onbewuste je te vertellen heeft. Maar we kunnen ook loopbaantesten inzetten, omdat jij iets anders wilt, maar nog niet precies weet wát.

Maak je niet ongerust. Coaching is weliswaar geen grapje, maar er mag gelachen worden!

Erkend Coach StiR

Er rust al lang geen taboe meer op coaching. Het aantal mensen dat met een hulpvraag naar een coach stapt, is de afgelopen decennia sterk gestegen. Die stijging geldt ook voor het aantal coaches. Uit een onderzoek in opdracht van Psychologie Magazine in 2019 blijkt, dat bijna een kwart van de Nederlanders zich laat coachen of dat ooit heeft gedaan. Lees hier het artikel over dat onderzoek:

Dat je coachen niet uit boeken kunt leren, leek en lijkt mij logisch. Je kunt het alleen leren door te doen en te ervaren. Daarom volgde ik de Leergang Coaching voor Professionals bij School voor Coaching, een StiR-erkende opleiding. De theoretische basis wordt gecombineerd met veel en intensief oefenen én het uitvoeren van volledige coachtrajecten met proefcliënten. Zelfkennis, reflectie en je onderbouwing van het coachen lopen als een rode draad door de opleiding. 

StiR is een onafhankelijk keurmerk voor professioneel begeleiders. Als StiR Erkend Coach moet ik mijn deskundigheid op peil houden en blijven ontwikkelen. Door te coachen, door intervisie en het volgen van erkende bij- en nascholing (permanente educatie). StiR is het enige certificeringskeurmerk, waarvoor je het gewenste coachgedrag echt in de praktijk moet laten zien.  Alleen als je laat zien dat je de coachcompetenties in het competentieprofiel van Erkend Coach beheerst, kun je een  StiR-erkende opleiding met een certificaat afronden.

Privacy en AVG

Je kunt er op rekenen dat jouw gegevens bij De OnrustWeg vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige plaats worden bewaard. Dat geldt voor je persoonsgegevens, zoals je naam, adres en telefoonnummer, maar ook voor alles wat we met elkaar bespreken. Alle (vertrouwelijke) informatie die we tijdens een coachgesprek, een telefoongesprek, via email of op een andere manier uitwisselen. Deze informatie wordt nooit met derden of de externe opdrachtgever gedeeld, tenzij je daar nadrukkelijk toestemming voor gegeven hebt. Uitgebreide informatie vind je in de StiR-gedragscode.

De privacyverklaring van De OnrustWeg gaat over de verwerking van jouw persoonsgegevens conform de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking).

Gedragscode

Op alle coachgesprekken en andere coachactiviteiten van De OnrustWeg is de StiR-gedragscode van toepassing. 

Meer informatie over deze gedragscode, de vertrouwenscommissie en het klachtreglement van StiR.

De Onrustweg coaching jonge senioren achtergrond coaching