Wil je eerst kennismaken? Dat wil ik ook graag! Tijdens een kennismakingsgesprek van een half uur bekijken we samen of coaching door De OnrustWeg bij jou past. Kunnen we samen een traject doorlopen? Naar hetzelfde doel toe werken?  Als we daar beiden een goed gevoel over hebben, maken we een afspraak voor jouw intake. Dat is het gesprek waar ieder coachtraject mee start.

COACH-ACTIVITEITEN

Intake

Een coachtraject start altijd met een intake; we beginnen niet ‘zomaar’ ergens. Doel van de intake is het duidelijk boven tafel krijgen van jouw coachvraag. Dat doen we door alle factoren te onderzoeken die in jouw situatie een rol spelen. Dat kunnen externe factoren zijn, bijvoorbeeld een hoge werkdruk, maar ook je eigen gedrag en je persoonlijke eigenschappen. Tijdens een intake maken we ook afspraken over het verdere traject, hoe we resultaten met elkaar delen en over jouw privacy.

Gun jezelf een coach en maak ruimte voor rust

Gun jezelf een coach en maak ruimte
voor rust

Sessies

Na de intake gaan we in (gemiddeld) vijf sessies onderzoeken wat het antwoord is op je coachvraag. Een coachgesprek duurt anderhalf uur. De frequentie is meestal eens per twee weken. Dan is er voldoende tijd om een gesprek te laten bezinken. Maar natuurlijk kunnen we samen andere afspraken maken.

Maar wát doen we dan precies?
Ik stel vragen en jij geeft antwoord. Ik luister, ook naar de manier waarop je iets zegt en vraag dóór. Ik hoor ook wat jij niet zegt, maar je lichaam wel. Soms doen we een spel of een oefening. Gewoon, zittend in je stoel, of bewegend in de ruimte. Vaak om je een andere invalshoek te laten ervaren. Al werkende help ik je bij de kern van jouw coachvraag te komen. En het antwoord op die vraag te vinden.

Je moet het zelf doen
Ik heb geen oplossingen voor je. Het antwoord op jouw vraag kun je alleen zelf geven. Daarom moet je in een coachtraject echt zelf aan het werk. Niet alleen tijdens de gesprekken, maar ook in de periode tussen twee afspraken. Je krijgt opdrachten mee. Bijvoorbeeld om gebeurtenissen te noteren, nieuw gedrag uit te proberen of muziekfragmenten op te zoeken die je raken.

Groei
Vaak houd je een probleem zelf in stand. Door je eigen gedrag en je eigen gedachten. Omdat die je belemmeren om los te laten, te verwerken. Of om te accepteren wat je niet kunt veranderen. Durf jij eerlijk naar jezelf te kijken? Ben je bereid te groeien? Dan is het nu tijd voor jou. Gun jezelf een coach en maak ruimte voor rust.

Growth begins at the end of your comfort zone

Trajectduur

Een coachtraject bestaat uit een intake en gemiddeld vijf sessies. Bij tweewekelijkse gesprekken duurt een traject dus ongeveer drie maanden. Maar we kunnen samen andere afspraken maken. Over meer of minder gesprekken of over een andere frequentie. Want jij bent uniek en jouw coachvraag is dat ook!

Tijdens het traject gaan we een paar keer evalueren. We kijken dan eerlijk naar het gezamenlijke proces. Moeten we iets veranderen of zitten we nog op het goede spoor?

De Onrustweg coaching jonge senioren losse foto aanbod

Losse terugkomsessies

Heb je een traject bij De OnrustWeg afgerond en wil je nog een keer bijpraten? Heb je nog een laatste duwtje nodig? Of is je situatie veranderd en spelen nieuwe factoren een rol? Goede redenen om een afspraak te maken.

Ik hoor graag hoe het met je gaat. Boek jouw terugkomsessie rechtstreeks in mijn agenda.

SNELWEGSESSIE

Weet je zelf best waar de schoen wringt? Een incident dat je nog steeds dwars zit? Iemand aan wie je je maar blijft ergeren? Een beslissing die je maar blijft uitstellen? Wil je geen coachtraject, maar wel iemand om mee te sparren? Aan wie je je hele verhaal kwijt kunt? Kies dan voor een Snelwegsessie bij De OnrustWeg.

Een Snelwegsessie duurt drie uur. Ik luister naar je verhaal, bied andere invalshoeken en laat je naar je naar eigen rol kijken. Je krijgt aanknopingspunten waar je zelf mee verder kunt.

De locatie voor een snelwegsessie kiezen we in overleg. Dat kan een coachlocatie zijn, maar we kunnen ook een coachwandeling in de natuur maken.

Iets voor jou? Per week heb ik ruimte voor twee snelwegsessies, Plan dus snel een afspraak in mijn agenda.

Frysktalige coaching

Is Frysk dyn memmetaal en wolst do graach yn it Frysk coacht wurde? Dat kin by De OnrustWeg.

In Drintse Frysk yn Utert

Ast’ yn Fryslân hikke en tein bist, is de kâns grut datst dyn earste wurden yn it Frysk sein hast. Wy ferhuzen fan Fryslân nei Drinte doe ’t ik in beuker fan fiif jier wie. Ik wit er net folle mear fan, mar yn dy bernejierren moat myn Frysktalige fûnemint lein wêze. Yn Drinte sprutsen wy fansels Hollânsk (en letter ek Drintsk). Wol hearde ik ús heit en mem noch alle dagen Frysk tsjin inoar praten.

Sûnt ús ferhuzing nei Bilthoven, trettjin jier lyn, bin ik wer aktyf dwaande mei it Frysk. As bestjoerslid fan in Fryske krite en lid fan in Fryske lêsclub praat, lês en skriuw ik no Frysk. Foar oare Fryske kriten meitsje en presintearje ik gesellige kwissen oer de Fryske taal en kultuer. Slim aardich om te dwaan!

Ik fyn it belangryk datsto dy op dyn gemak fielst. Giet dat better ast’ Frysk prate kinst? Of kinst’ dy dan gewoan better útdrukke? Gjin probleem, praat mar Frysk.

Yn ‘e kunde komme

Wolsto graach in Frysktalige coach? Boek hjir dan fergees en frijbliuwend in petear om mei inoar yn ‘e kunde te kommen.

 

Nei wee en lêst, komt wille en rêst

Fryske siswize

Gratis kennismakingsgesprek
De Onrustweg coaching jonge senioren achtergrond aanbod